NOAH Keiji Muto Retirement at Tokyo Dome POST Show

Originally published at NOAH Keiji Muto Retirement at Tokyo Dome POST Show - POST Wrestling | WWE AEW NXT NJPW Podcasts, News, Reviews

John Pollock & Wai Ting cover NOAH’s return to Tokyo Dome for Keiji Muto Grand Final Pro Wrestling “Last” Love featuring Keiji Muto’s retirement match against Tetsuya Naito, Kazuchika Okada vs. Kaito Kiyomiya, and a very special unadvertised bonus match.

YouTube Members: video.postwrestling.com

NOAH Keiji Muto Grand Final “Last” Love Hold-Out
February 21, 2023
Tokyo Dome

 • Pro Wrestling “Last” Love: Keiji Muto vs. Tetsuya Naito
 • Shining Through: Kazuchika Okada vs. Kaito Kiyomiya 
 • Tokyo Tornado: Hiromu Takahashi vs. AMAKUSA
 • Final De Lucha: NOSAWA Rongai & MAZADA vs. Taiji Ishimori & Gedo
 • NOAH vs. AJPW: Kenou, Katsuhiko Nakajima, & Manabu Soya vs. Kento Miyahara, Suwama & Yuma Aoyagi
 • NOAH vs. Dragon Gate: Naomichi Marufuji, Hijo de Dr. Wagner Jr. & Ninja Mack vs. KAI, Shun Skywalker & Diamante
 • DDT Offer Match: Yuki Ueno, MAO, Toui Kojima & Shunma Katsumata vs. Tetsuya Endo, Hideki Okatani, Yuya Koroku & Takeshi Masada
 • New Explosion: Yoshinari Ogawa, Eita, HAYATA, Chris Ridgeway & Daga vs. Alejandro, Atsushi Kotoge, YO-HEY, Seiki Yoshioka & Junta Miyawaki
 • Kickoff: Takashi Sugiura, Satoshi Kojima & Timothy Thatcher vs. Jake Lee, Jack Morris & Anthony Greene
 • Kickoff: Yoshinari Ogawa, Eita, HAYATA, Chris Ridgeway & Daga vs. Alejandro, Atsushi Kotoge, YO-HEY, Seiki Yoshioka & Junta Miyawaki
 • Kickoff: Yuki Ueno, MAO, Toui Kojima & Shunma Katsumata vs. Tetsuya Endo, Hideki Okatani, Yuya Koroku & Takeshi Masada

Photo Courtesy: NOAH 

Subscribe: https://postwrestling.com/subscribe

Patreon: http://postwrestlingcafe.com

Forum: https://forum.postwrestling.com

Discord: https://postwrestling.com/discord

Merch: https://store.postwrestling.com

Twitter/Facebook/Instagram/YouTube: @POSTwrestling

Nodding at Wai opting to praise Fulton on commentary, winking