RESULTS: AJPW Champions Night 2 feat. Jake Lee vs. Kento Miyahara

Originally published at RESULTS: AJPW Champions Night 2 feat. Jake Lee vs. Kento Miyahara

All Japan Pro Wrestling held its ‘Champions Night 2’ card from Ota City General Gymnasium featuring Kento Miyahara challenging Jake Lee for the Triple Crown.

Lee attempted to make the third defense of the Triple Crown after becoming champion this past June after the Triple Crown had been vacated by Suwama.

Miyahara was going for his fifth Triple Crown reign and the two ended up wrestling to a 60-minute draw.

Earlier in the night, Izanagi defeated SUGI to become the new AJPW junior heavyweight champion. SUGI had been champion for less than three months after winning the belt from Francesco Akira this past July.

Here are the results from the show (Courtesy: Purolove.com) with an announced attendance of 1,242:
*Triple Crown: Jake Lee vs. Kento Miyahara ends in a 60-minute draw
*AJPW World Tag Team Championship: Suwama & Shotaro Ashino (champions) over Shuji Ishikawa & Kohei Sato
*AJPW Jr. Heavyweight Championship: Izanagi over SUGI (champion)
*Zeus, Ryuki Honda, Kengo Mashimo & Koji Iwamoto over Koji Doi, Kuma Arashi, Rei Saito & Jun Saito
*AJPW TV Six-Man Championship Finals: Yoshitatsu, Seigo Tachibana & Takayuki Ueki over Takao Omori, Raimu Imai & TAMURA
*Yuma Aoyagi, Atsuki Aoyagi & Rising HAYATO over Shiro Koshinaka, Mitsuya Nagai & LEONA
*Yusuke Kodama & Hokuto Omori over Black Menso-re & Andy Wu and Hikaru Sato & Dan Tamura
*Yoshiaki Fujiwara, Masao Inoue, Kikutaro & Devil Murasaki over Masa Fuchi, Great Kojika, Sushi & Chikara
*Ryuji Hijikata over Ryoma Tsukamoto